ดาวน์โหลดโปรแกรม Free Download Manager 3.8 Build 1173

ดาวน์โหลดโปรแกรม Free Download Manager 3.8 Build 1173 โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดแจกฟรีน้องใหม่ที่จะช่วยให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ รวดเร็วขึ้นถึง 600% ด้วยระบบการกระจายไฟล์ให้มีขนาดเล็กๆ แล้วดาวน์โหลดมาทีละส่วนพร้อมๆ กันจึงทำให้การดึงไฟล์ต่างๆ เร็วขึ้น อีกทั้งหากท่านหยุดดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวเพื่อไปทำงานอื่นๆ ต่อในอนาคตท่านสามารถมาดาวน์โหลดต่อให้ไฟล์มันเชื่อมกัีนเองได้ ทั้งนี้ Free Download Manager รองรับการเชื่อมต่อพอร์ตต่างๆ มากมายไม่ว่าจะ HTTP, HTTPS และ FTP ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถเสริมเข้าไปเป็นส่วนเสริมใน Internet Explorer และ Opera ได้อีกด้วย.

ดาวน์โหลดโปรแกรม Free Download Manager 3.8 Build 1173

ดาวน์โหลดโปรแกรม Free Download Manager 3.8 Build 1173

Free Download Manager (FDM) is a light-weight, powerful and easy-to-use application, a full-featured download accelerator and manager. Moreover, FDM is 100% safe, open-source software distributed under GPL license. FDM allows you to download files and whole web sites from any remote server via HTTP, HTTPS and FTP. With FDM the downloading process will be as easy as never! With FDM you needn’t start the downloading from the beginning after casual interruption. You can resume unfinished download from the place where it have been interrupted. Also this program warns you if some servers don’t support download resuming. It allows you to make a decision about the downloading.

never downloads the whole file at once. It splits files into several sections and then downloads them at the same time allowing you to increase your download speed up to 600%. Free Download Manager can be used to organize your downloads, set the connection, launch the programs. Features of the download manager include: easy integration with Internet Explorer and Opera, powerful scheduler, antivirus integration, adjusting traffic usage, resuming downloads, downloading complete websites, http/ftp/bittorrent support…

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ Thailandload.blogspot.com

ความคิดของคุณเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงเว็บไซต์

ขอบคุณครับ สำหรับความคิดเห็น

*** ต้องขออภัย เรื่องของบทความน่ะครับ เนื่่องจาก บทความแปล มาจาก ภาษาอังกฤษโดยตรงทำให้บทความผิดเพียน จากเดิมน่ะครับ ต้องขออภัยไว้ ณ นี้ด้วย

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More