ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenOffice.org 3.3.0

 ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenOffice.org 3.3.0            OpenOffice.org เป็นทั้งสินค้าโอเพนซอร์สและโครงการ  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสำนักงานปฏิบัติการหลากหลายชุดการผลิต  ซึ่งจะรวมถึงโปรแกรม Desktop เช่นโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมสเปรดชีต, นำเสนอผู้จัดการและโปรแกรมการวาดภาพด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้และคุณสมบัติคล้ายกับที่ตั้งของห้องชุดสำนักงานอื่น ๆ  สอบทานโดย downloaddd  OpenOffice.org ยังใช้งานได้อย่างโปร่งใสมีความหลากหลายของรูปแบบไฟล์รวมทั้งของ Microsoft Office  Localizations ของ OpenOffice.org มีอยู่ใน 27 ภาษาโดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยชุมชน  OpenOffice.org ทำงานบน Solaris, Linux (รวม PPC Linux), และ Windows  เขียน C และมี API ที่เอกสารได้รับอนุญาตภายใต้ LGPL และ SISSL โปรโตคอล open - source, OpenOffice.org ช่วยให้นักพัฒนามีความรู้ใด ๆ ได้รับประโยชน์จากแหล่งที่มา

           OpenOffice.org is both an open-source product and a project. The product is a multiplatform office productivity suite. It includes desktop applications such as a word processor, a spreadsheet program, a presentation manager, and a drawing program, with a user interface and feature set similar to those of other office suites. Reviewed by downloaddd. OpenOffice.org also works transparently with a variety of file formats, including those of Microsoft Office. Localizations of OpenOffice.org are available in 27 languages, with more being constantly added by the community. OpenOffice.org runs on Solaris, Linux (including PPC Linux), and Windows. Written in C++ and with documented APIs licensed under the LGPL and SISSL open-source protocols, OpenOffice.org allows any knowledgeable developer to benefit from the source.

ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวโหลด โหลดโปรแกรม ฟรี

ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenOffice.org 3.3.0

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ Thailandload.blogspot.com

ความคิดของคุณเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงเว็บไซต์

ขอบคุณครับ สำหรับความคิดเห็น

*** ต้องขออภัย เรื่องของบทความน่ะครับ เนื่่องจาก บทความแปล มาจาก ภาษาอังกฤษโดยตรงทำให้บทความผิดเพียน จากเดิมน่ะครับ ต้องขออภัยไว้ ณ นี้ด้วย

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More