ดาวน์โหลด โปรแกรม PeaZip 3.6

ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวโหลด โหลดโปรแกรม ฟรี ดาวน์โหลด โปรแกรม PeaZip 3.6

            PeaZip เป็นฟรีแฟ้มแหล่งที่มาเปิดและผู้จัดการเก็บ  PeaZip เป็นแพลตฟอร์มข้าม, ใช้ได้เป็นซอฟแวร์แบบพกพาและติดตั้งสำหรับ 32 และ 64 บิต Windows (9x, 2000, XP, Vista, Seven) และ Linux (PeaZip คือโปรแกรมที่เป็นกลาง Desktop)  สนับสนุนเต็ม : 7Z, SFX - 7Z, ARC / WRC, BZ2/TBZ2, GZ / TGZ, PAQ / LPAQ / ZPAQ, PEA, QUAD / BALZ, แยก, TAR, UPX, รหัสไปรษณีย์  เปิดให้เรียกดู, สารสกัดจากการทดสอบ : ACE, ARJ, CAB, CHM, COMPOUND (MSI, DOC, XLS, PPT), cpio, ISO, Java (JAR, EAR, WAR), Linux (DEB, PET / ผับ, รอบต่อนาที  SLP), LHA / LZH, LZMA, Mac (DMG / HFS), NSIS, เปิดไฟล์ Office, PAK/PK3/PK4, RAR, SMZIP, U3P, UDF, VHD, WIM, XAR, XPI, XZ, Z / TZ (  123 นามสกุลไฟล์ที่สนับสนุน)  สอบทานโดย downloaddd  PeaZip ช่วยให้การสร้าง, แปลง, และสารสกัดที่เก็บไว้หลายรายการพร้อมกัน; สร้างแบบขยายตัวเองที่เก็บ; คลังบุ๊คมาร์คและโฟลเดอร์; ใช้ตัวกรองการค้นหาที่มีประสิทธิภาพหลายตัวให้มีเนื้อหาที่เก็บของการนิยามความหมายงานส่งออกเป็นบรรทัดคำสั่ง; บันทึกเค้าโครงเก็บของ; สแกนและเปิดที่กำหนดเอง  โปรแกรมบีบอัดและไม่มีการบีบอัดไฟล์เป็นต้นคุณสมบัติอื่น ๆ : การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งให้คัดลอกแฟ้มที่แข็งแกร่ง, แยก / ไฟล์ร่วม (span แฟ้ม) การลบข้อมูลการรักษาความปลอดภัยให้เปรียบเทียบไฟล์ checksum และกัญชา, มาตรฐานระบบการสร้างรหัสผ่านแบบสุ่มและ keyfiles

            PeaZip is a free, open source file and archive manager. PeaZip is cross platform, available as portable and installable software for 32 and 64 bit Windows (9x, 2000, XP, Vista, Seven) and Linux (PeaZip is a desktop neutral application). Full support: 7Z, 7Z-sfx, ARC/WRC, BZ2/TBZ2, GZ/TGZ, PAQ/LPAQ/ZPAQ, PEA, QUAD/BALZ, split, TAR, UPX, ZIP. Open, browse, extract, test: ACE, ARJ, CAB, CHM, COMPOUND (MSI, DOC, XLS, PPT), CPIO, ISO, Java (JAR, EAR, WAR), Linux (DEB, PET/PUP, RPM, SLP), LHA/LZH, LZMA, Mac (DMG/HFS), NSIS, Open Office files, PAK/PK3/PK4, RAR, SMZIP, U3P, UDF, VHD, WIM, XAR, XPI, XZ, Z/TZ (123 file extension supported). Reviewed by downloaddd. PeaZip allows to create, convert, and extract multiple archives at once; create self-extracting archives; bookmark archives and folders; apply powerful multiple search filters to archive's content; export job definition as command line; save archive's layouts; scan and open with custom applications compressed and uncompressed files etc. Other features: strong encryption, robust file copy, split/join files (file span), secure data deletion, compare, checksum and hash files, system benchmark, generate random passwords and keyfiles.

ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวโหลด โหลดโปรแกรม ฟรีดาวน์โหลด โปรแกรม PeaZip 3.6

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ Thailandload.blogspot.com

ความคิดของคุณเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงเว็บไซต์

ขอบคุณครับ สำหรับความคิดเห็น

*** ต้องขออภัย เรื่องของบทความน่ะครับ เนื่่องจาก บทความแปล มาจาก ภาษาอังกฤษโดยตรงทำให้บทความผิดเพียน จากเดิมน่ะครับ ต้องขออภัยไว้ ณ นี้ด้วย

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More